Reglementen

REGLEMENTEN VISWATER “DE BALLONZUIL”

 • Daar waar vaste visplaatsen zijn dient men deze te gebruiken.
 • Op viswater”DE BALLONZUIL” mogen hengel en lijn samen de 15 meter niet overschrijden, hengel maximaal9,50 meter.
 • Werphengel is toegestaan.
 • Per visdag mag men niet meer dan 250 gram voer en 250 gram aas per hengel gebruiken of in het bezit hebben.
 • Het gebruik of in het bezit hebben van gekleurde maden, Verse de Vase, of met schadelijke kleurstoffen gekleurd voer is ten strengste verboden.
 • Aardappelen en aardappel producten(vlokken) verboden.
 • Men mag geen vis meenemen.
 • Het is niet toegestaan te vissen binnen een afstand van 1,5 meter van rietkragen e.d.
 • Gevangen paling dient men onmiddellijk terug te zetten. Het is verboden gevangen paling in zijn / haar bezit te hebben.
 • LEEFNET ( OVERLEVINGSNET) VERBODEN. Uitgezonderd zijn wedstrijden georganiseerd door de vereniging.
 • Snoeken voor leden binnen de wettelijk opengestelde tijd toegestaan op de “BALLONZUIL”, mits voorzien van de juiste attributen (onthaaktang, beksperder e.d.) maar men mag geen snoek in zijn of haar bezit hebben.
 • Snoeken met een dag- week- en/of land van Molenbeek vergunning niet toegestaan.
 • Karper vissers mogen maximaal 4 meter links of rechts van de door hen zelf gekozen visplaats vissen, tot max. midden in de visvijver.
 • Onthaakmat bij vissen op karper is verplicht, bewaarzak is verboden. Men dient een gevangen karper zo snel mogelijk in hetzelfde water terug te zetten.
 • Nachtvissen Zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 • Brom- en of fietsen en auto’s parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Op de paden rond de visvijver is het verboden te brom- en of fietsen.
 • Iedere sportvisser ruimt na de visdag zijn afval zelf op, en deponeert het in de daarvoor bestemde vuilnisbakken, of neemt het mee naar huis.
 • Gevlochten lijn alleen toegestaan indien voorzien van een breekpunt met bijvoorbeeld een nylon onderlijn.
 • Honden moeten aangelijnd zijn.
 • Vissen en voorvoeren tijdens wedstrijden en/of verhuur van de vijver aan groepen is verboden mits deze minimaal drie weken van te voren kenbaar is gemaakt  door middel van publicatie op de website en/of het publicatiebord aan de vijver. Mocht er zich dan ten tijde van de wedstrijd alsnog een visser aan de vijver bevinden dan mag deze mits in goed overleg met de wedstrijd- / groepsleider doorvissen. Als echter de wedstrijd- c.q. groepsleider van mening is de betreffende stek zelf nodig te hebben dan dient de aanwezige visser te vertrekken en zijn volledige uitrusting mee te nemen, inclusief eventuele onderkomens. Bij een meningsverschil tussen de aanwezige visser en de wedstrijd- c.q. groepsleider dient men een lid van het dagelijks bestuur te bellen die vervolgens een bindend oordeel zal vellen.
 • Het is andere dan wedstrijddeelnemers niet toegestaan tijdens een wedstrijd alvast spullen naar de waterkant te brengen c.q. in gereedheid te brengen. Hiermee dient men te wachten tot de wedstrijd afgelopen is.
 • Daar waar dit reglement niet voorziet neemt het bestuur een beslissend besluit.
 • Iedere sportvisser wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te komen.