karperwedstrijd 2018: Record vangst

Net als in 2017 kun je de karperwedstrijd van 2018 zeer geslaagd noemen.
In totaal werd er ruim 250 kg aan karper gevangen, waarvan de zwaarste karper met 10,9 kg (21,8 pond) gevangen werd door Henk (zie foto) die ondanks deze superkanjer helaas genoegen moest nemen met de derde plaats.

Grote winnaar van deze wedstrijd was Vincent met ruim 56 kg aan karper, gevolgd door Robbert die met ruim 47 kg aan karper de tweede plek wist te bemachtigen. De derde plek werd, zoals hierboven al vermeld, ingenomen door Henk met in totaal ruim 39 kg aan karper.

Aangezien Roy al te kennen had gegeven vanwege zijn drukke werkzaamheden geen karperwedstrijd meer te organiseren werd deze door de deelnemers hartelijk bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren, en hopelijk weten zijn opvolgers dit te evenaren.

 

Gepland onderhoud afgerond

Op 12 mei hebben een aantal vrijwilligers diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De banken zijn schoongemaakt, en op een paar plaatsen is de afrastering van ijzerdraad verwijderd omdat daar de doorgang in de loop der jaren al dichtgegroeid is met struiken.

Ook de steigers zijn waar nodig verstevigd en te ver overhangende takken zijn ingekort. Daarnaast zijn ook de oevers en looppad langs het kanaal weer gemaaid, en is alle troep rondom de vijver verwijderd.

Hiervoor zijn de vrijwilligers de gehele dag bezig geweest onderbroken door een korte pauze waarin ze werden voorzien van belegde broodjes en een kopje koffie (zie foto).

Bij deze namens het bestuur nogmaals onze dank aan de personen die hieraan meegewerkt hebben, zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest.