Karperwedstrijd 2020

Werd in 2019 de jaarlijkse karperwedstrijd van onze vereniging nog afgelast vanwege een te gering animo voor deze wedstrijd, zo zijn er voor dit jaar wel voldoende deelnemers om de wedstrijd door te laten gaan.

Deze staat dan ook gepland voor 11 t/m 13 september.

Er hebben zich voor deze wedstrijd 5 koppels (10 vissers) aangemeld, waarbij het geen probleem moet zijn de anderhalve meter regeling te waarborgen.
Tevens zal er in tegenstelling tot afgelopen jaren geen bbq plaatsvinden om het risico tot verspreiding van het nog steeds heersende coronavirus te vermijden.

Voor de overige vissers van onze vereniging en Land van Molenbeek vergunninghouders betekend een en ander wel dat er van 11 september 17:00 uur t/m 13 september 12:30 uur niet in onze visvijver “De Ballonzuil” gevist mag en kan worden.

Jaarvergadering van 27 Maart a.s. afgelast

In verband met het heersende Coronavirus en de adviezen van Sportvisserij Nederland volgende heeft het bestuur besloten de geplande jaarvergadering van vrijdag 27 Maart geen doorgang te laten vinden.

Indien mogelijk zal deze vergadering op een latere datum alsnog gehouden worden, maar dit is afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en de eventuele maatregelen en adviezen van het RIVM, overheid en Sportvisserij Nederland.

Vissen aan onze vijver is niet verboden al wordt aangeraden om tot nader bericht geen wedstrijden te organiseren en/of te houden aan onze vijver, alsmede gepaste afstand tussen individuele vissers in acht te nemen.

Onderhoud visvijver 1 juni

Op zaterdag 1 juni zijn er vanaf acht uur ’s morgens onderhoudswerkzaamheden op de vijver.
De volgende steigers zijn dan tijdelijk niet beschikbaar om te vissen:
21 – 22 – 25 – 27 – 28 en 32

Ook wordt er bij een aantal steigers riet weg gehaald:
5 – 6 – 29 – 30 en 33.

Op de overige steigers kan gewoon gevist worden, al dient men her en der rekening te houden met enige overlast. Ook het blokkeren van looppaden en dergelijken is niet toegestaan.

H.S.V. De Roerdomp

Karperwedstrijd 2019

De inschrijvingstermijn voor de karperwedstrijd is inmiddels gesloten.

Er hebben zich 5 of minder koppels opgegeven voor de karperwedstrijd, waardoor de voorrondes komen te vervallen. Er wordt dus alleen de finale gevist op 05-07-2019  (18:00 uur) t/m 07-07-2019 (12:00 uur).

Dit betekent dat visvijver de Ballonzuil geheel gesloten is voor vissers van 05-07-2019 (18:00 uur) tot en met 07-07-2019 (12:00 uur).

 

DIEPELING

Zoals wellicht bij sommige vissers al bekend is vissen in  de diepeling voorlopig niet meer toegestaan. Dit staat door middel van borden aangegeven en de toegangswegen zijn versperd.

Helaas is de reden ervan gelegen in het feit dat er afgelopen zomer bijna iemand verdronken is. Onbekend is of dit een illegale zwemmer was of een visser die al of niet onbedoeld te water was geraakt.

Lees onderstaand pdf bericht indien je daar regelmatig gevist hebt of meer over de actuele stand van zaken omtrent de diepeling wilt weten.

U-18 060 Brief veranderde situatie Diepeling

Werkzaamheden visvijver

Rondom het eiland zijn de snoeiwerkzaamheden afgerond, De overhangende takken zijn gesnoeid, en de wortels van de bramenstruiken zijn zover als mogelijk was uit het water gehaald.

Gelet op de meters lijn die daarin verstrengeld zat geen overbodige luxe.
Ook het weer zat mee, beide zaterdagen was het droog en zonnig, en daarnaast heeft ook de huidige lage waterstand ervoor gezorgd dat struiken rondom het eiland goed bereikbaar waren.

karperwedstrijd 2018: Record vangst

Net als in 2017 kun je de karperwedstrijd van 2018 zeer geslaagd noemen.
In totaal werd er ruim 250 kg aan karper gevangen, waarvan de zwaarste karper met 10,9 kg (21,8 pond) gevangen werd door Henk (zie foto) die ondanks deze superkanjer helaas genoegen moest nemen met de derde plaats.

Grote winnaar van deze wedstrijd was Vincent met ruim 56 kg aan karper, gevolgd door Robbert die met ruim 47 kg aan karper de tweede plek wist te bemachtigen. De derde plek werd, zoals hierboven al vermeld, ingenomen door Henk met in totaal ruim 39 kg aan karper.

Aangezien Roy al te kennen had gegeven vanwege zijn drukke werkzaamheden geen karperwedstrijd meer te organiseren werd deze door de deelnemers hartelijk bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren, en hopelijk weten zijn opvolgers dit te evenaren.

 

Gepland onderhoud afgerond

Op 12 mei hebben een aantal vrijwilligers diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De banken zijn schoongemaakt, en op een paar plaatsen is de afrastering van ijzerdraad verwijderd omdat daar de doorgang in de loop der jaren al dichtgegroeid is met struiken.

Ook de steigers zijn waar nodig verstevigd en te ver overhangende takken zijn ingekort. Daarnaast zijn ook de oevers en looppad langs het kanaal weer gemaaid, en is alle troep rondom de vijver verwijderd.

Hiervoor zijn de vrijwilligers de gehele dag bezig geweest onderbroken door een korte pauze waarin ze werden voorzien van belegde broodjes en een kopje koffie (zie foto).

Bij deze namens het bestuur nogmaals onze dank aan de personen die hieraan meegewerkt hebben, zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest.

Daar is ie weer.

De eerste foto van 2018.

Nu het voorjaar wat temperatuur betreft zijn intrede lijkt te doen, beginnen ook de karpers weer langzaamaan tot leven te komen. Getuige hiervan deze ingezonden foto door Teun met een mooie schubkarper van 8,6 kg gevangen op de rigsquid van Proline.