DIEPELING

Zoals wellicht bij sommige vissers al bekend is vissen in  de diepeling voorlopig niet meer toegestaan. Dit staat door middel van borden aangegeven en de toegangswegen zijn versperd.

Helaas is de reden ervan gelegen in het feit dat er afgelopen zomer bijna iemand verdronken is. Onbekend is of dit een illegale zwemmer was of een visser die al of niet onbedoeld te water was geraakt.

Lees onderstaand pdf bericht indien je daar regelmatig gevist hebt of meer over de actuele stand van zaken omtrent de diepeling wilt weten.

U-18 060 Brief veranderde situatie Diepeling