Onderhoud visvijver 1 juni

Op zaterdag 1 juni zijn er vanaf acht uur ’s morgens onderhoudswerkzaamheden op de vijver.
De volgende steigers zijn dan tijdelijk niet beschikbaar om te vissen:
21 – 22 – 25 – 27 – 28 en 32

Ook wordt er bij een aantal steigers riet weg gehaald:
5 – 6 – 29 – 30 en 33.

Op de overige steigers kan gewoon gevist worden, al dient men her en der rekening te houden met enige overlast. Ook het blokkeren van looppaden en dergelijken is niet toegestaan.

H.S.V. De Roerdomp

Karperwedstrijd 2019

De inschrijvingstermijn voor de karperwedstrijd is inmiddels gesloten.

Er hebben zich 5 of minder koppels opgegeven voor de karperwedstrijd, waardoor de voorrondes komen te vervallen. Er wordt dus alleen de finale gevist op 05-07-2019  (18:00 uur) t/m 07-07-2019 (12:00 uur).

Dit betekent dat visvijver de Ballonzuil geheel gesloten is voor vissers van 05-07-2019 (18:00 uur) tot en met 07-07-2019 (12:00 uur).

 

DIEPELING

Zoals wellicht bij sommige vissers al bekend is vissen in  de diepeling voorlopig niet meer toegestaan. Dit staat door middel van borden aangegeven en de toegangswegen zijn versperd.

Helaas is de reden ervan gelegen in het feit dat er afgelopen zomer bijna iemand verdronken is. Onbekend is of dit een illegale zwemmer was of een visser die al of niet onbedoeld te water was geraakt.

Lees onderstaand pdf bericht indien je daar regelmatig gevist hebt of meer over de actuele stand van zaken omtrent de diepeling wilt weten.

U-18 060 Brief veranderde situatie Diepeling

Werkzaamheden visvijver

Rondom het eiland zijn de snoeiwerkzaamheden afgerond, De overhangende takken zijn gesnoeid, en de wortels van de bramenstruiken zijn zover als mogelijk was uit het water gehaald.

Gelet op de meters lijn die daarin verstrengeld zat geen overbodige luxe.
Ook het weer zat mee, beide zaterdagen was het droog en zonnig, en daarnaast heeft ook de huidige lage waterstand ervoor gezorgd dat struiken rondom het eiland goed bereikbaar waren.

karperwedstrijd 2018: Record vangst

Net als in 2017 kun je de karperwedstrijd van 2018 zeer geslaagd noemen.
In totaal werd er ruim 250 kg aan karper gevangen, waarvan de zwaarste karper met 10,9 kg (21,8 pond) gevangen werd door Henk (zie foto) die ondanks deze superkanjer helaas genoegen moest nemen met de derde plaats.

Grote winnaar van deze wedstrijd was Vincent met ruim 56 kg aan karper, gevolgd door Robbert die met ruim 47 kg aan karper de tweede plek wist te bemachtigen. De derde plek werd, zoals hierboven al vermeld, ingenomen door Henk met in totaal ruim 39 kg aan karper.

Aangezien Roy al te kennen had gegeven vanwege zijn drukke werkzaamheden geen karperwedstrijd meer te organiseren werd deze door de deelnemers hartelijk bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren, en hopelijk weten zijn opvolgers dit te evenaren.

 

Gepland onderhoud afgerond

Op 12 mei hebben een aantal vrijwilligers diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De banken zijn schoongemaakt, en op een paar plaatsen is de afrastering van ijzerdraad verwijderd omdat daar de doorgang in de loop der jaren al dichtgegroeid is met struiken.

Ook de steigers zijn waar nodig verstevigd en te ver overhangende takken zijn ingekort. Daarnaast zijn ook de oevers en looppad langs het kanaal weer gemaaid, en is alle troep rondom de vijver verwijderd.

Hiervoor zijn de vrijwilligers de gehele dag bezig geweest onderbroken door een korte pauze waarin ze werden voorzien van belegde broodjes en een kopje koffie (zie foto).

Bij deze namens het bestuur nogmaals onze dank aan de personen die hieraan meegewerkt hebben, zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest.

Daar is ie weer.

De eerste foto van 2018.

Nu het voorjaar wat temperatuur betreft zijn intrede lijkt te doen, beginnen ook de karpers weer langzaamaan tot leven te komen. Getuige hiervan deze ingezonden foto door Teun met een mooie schubkarper van 8,6 kg gevangen op de rigsquid van Proline.

 

Nieuwe visuitzet Ballonzuil

Onlangs is onze vijver weer verrijkt met ca 200 kg aan rietvoorn met een lengte tussen de 15 en 30 cm..

Deze vissen worden geacht sterker te zijn dan de eerder dit jaar uitgezette blankvoorn, maar aangezien deze vissoort met name in de warmere seizoenen hoofdzakelijk aan de oppervlakte aast zal men om deze vissen te kunnen vangen niet te diep moeten vissen.

Als aas zijn vers brood, mais, hennep, maden, wormen, deeg en aardappelen zeer geschikt en wanneer je met niet al te zwaar materieel vist zoals een kleine vaste hengel, een kleine spinhengel of iets dergelijks kun je daar een mooie sport aan hebben.

 

Opknapbeurt schuilhut weer een fase verder.

Inmiddels is de opknapbeurt van de schuilhut annex bergruimte aan onze vijver weer een stap verder.

Zo is o.a. de bergruimte voorzien van een betonnen vloer waardoor deze beter beschermd is tegen het binnendringen van knaagdieren en dergelijke. Tevens is zowel de buiten- als binnenkant voorzien van

Read more